Jak jsme začali…

… z dětí, které k nám na začátku chodily, již budou brzy rodiče

Naše organizace, Centrum pro rodinu Sluníčko, vznikla v roce 2002 jako iniciativa rodičů s malými dětmi, kteří chtěli v Karviné vytvořit místo pro setkávání rodin s dětmi. Než jsme se usadili v současných krásných prostorech, zažili jsme několik stěhování:

Zpočátku nám pomohla zejména vstřícnost vedoucího NZDM Kometa, který nám umožnil využívat jejich prostory pro setkávání. Nebylo to jednoduché – hernu jsme v 8:30 vybudovali a ve 12:00 prostor zase vyklízeli – ale byli jsme vděční, že se můžeme takto setkávat. V této době jsme nenabízeli žádné placené programy, platilo se pouze vstupné, které jsme využili na nákup hraček.

Poté se nám podařilo získat prostory Slezské univerzity na ulici Fučíkova v Karviné-Novém Městě. V tomto období jsme zažili velký rozmach – měli jsme otevřeno každý pracovní den, a to jak v dopoledních, tak i odpoledních hodinách. Poprvé jsme místo dobrovolníků měli vlastní zaměstnance a začali nabízet placené kurzy. 

Třetí naše stěhování  proběhlo již do našich současných prostor, které jsme postupně rekonstruovali, abychom zajistili pro vás a vaše děti příjemné a přátelské prostředí. To ostatně potvrzuje námi získané ocenění “Společnost přátelská rodině”. 

V červnu 2022 jsme se po dlouhém zvažování rozhodli rodinné centrum uzavřít. K rozhodnutí přispěla opakovaná epidemie koronaviru, snížená návštěvnost herny a zvyšující se náklady na provoz.  Jako organizace však nekončíme, nadále chceme poskytovat, zkvalitňovat a případně rozšiřovat služby našich tří středisek – Montessori dětské skupiny, Centra náhradní rodinné péče Poradny a Centra podpory rodin Poradny. Nehodláme se vzdát ani tradiční celoorganizační akce, kterou pravidelně každý rok pořádáme pro širokou veřejnost, a tou je Den rodiny.

Jak vypadaly první dva roky naší činnosti:

Co jsme všechno dělali

Od roku 2003 jsme toho stihli opravdu hodně, toto je ukázka některých aktivit a akcí:

  • cvičení pro těhotné, aerobik
  • společné návštěvy Stanice mladých přírodovědců a výlety (ZOO, Prašivá)
  • rekvalifikační kurzy pro maminky na rodičovské dovolené (kurz anglického jazyka, počítačových dovedností, motivační kurz)
  • aktivity kulinářské (pečení perníků) i kreativní (batikování, keramika)
  • akce pro širokou veřejnost – Den pro rodinu, Na náměstí všichni spolu, Karneval, Martin na bílém koni, Den otců, Miniautoškola
  • kroužky pro nejmenší děti – taneční kroužek Motýlek, cvičení pro rodiče s dětmi, plavání kojenců, Yamaha, Veselá nota
  • projekt Slova nejsou důležitá – začlenění rodin cizinců do komunit mateřských center (čeština pro cizince)
  • Montessori klub, hlídání dětí
  • a spoustu dalšího 🙂