Jsme organizace, která pracuje 17 let s rodinami. Začali jsme jako dobrovolníci budováním mateřského centra, jako místa setkávání rodin s dětmi.

Nyní poskytujeme služby ve třech střediscích:

RODINNÉ CENTRUM

  • prostor pro setkávání rodin
  • prostor pro seberealizaci
  • bezpečný prostor pro nejmenší

MONTESSORI DĚTSKÁ SKUPINA

  • celodenní péče o děti od 2 let s Montessori programem – 

PORADNA PRO RODINY S DĚTMI

  • náhradní rodinná péče
  • pomoc rodinám v rozvodu / rozchodu
  • podpora rodičovských kompetencí