Jsme organizace, která pracuje s rodinami a dětmi již od roku 2003. Začali jsme jako dobrovolníci budováním mateřského centra jako místa setkávání rodin s dětmi.

Nyní poskytujeme služby ve čtyřech střediscích:

RODINNÉ CENTRUM

  • prostor pro setkávání rodin
  • prostor pro seberealizaci
  • bezpečný prostor pro nejmenší

MONTESSORI DĚTSKÁ SKUPINA

  • celodenní péče o děti od 2 let s Montessori programem

PORADNA- CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

  • doprovázení pěstounských rodin
  • poradenství zájemcům, žadatelům o NRP

PORADNA-CENTRUM PODPORY RODIN

  • pomoc rodinám v rozvodu / rozchodu
  • podpora rodičovských kompetencí